This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Forårstilbud på tøj

 

Så prøver vi at se om vi kan samle bestillinger nok sammen til en bestilling, vi ligger ud med et tilbud på en jersey og et par bukser til 800,-kr (normalpris 1260,-) og ellers er det bare at bestille hvad man ønsker i listen : Faneblad, cykel / Tøjbestilling Alè  .

Jo hurtigere vi får bestilt jo hurtigere kommer tøjet frem.

Kontingent 2017

Hej alle

Så er det tid til at betale kontingent igen.

Det er som de sidste par år stadig fantastisk billigt, nemlig 450- kr. for et helt år, hvor du har mulighed for at cykle sammen med nogle rare mennesker, med samme interesse som dig, samt deltage i de forskellige sociale arrangementer der er i løbet af året.

Vi håber du har lyst til at bruge noget af din sparsomme fritid sammen med os og ser frem til din indbetaling på konto 1551-1350048

Hilsen Kasseren

Referat af generalforsamling CC. Grøndal den 28. oktober 2016

Referat af generalforsamling CC. Grøndal. Fredag den 28. oktober 2016

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
Pkt. 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

• Valg af formand (Claus tager mod genvalg)
• Valg af bestyrelsesmedlem 1 (Finn tager mod genvalg)
• Valg af suppleant 1 (Mikael Siemsen tager mod genvalg)
• Valg af suppleant 2 (Michael de Voss tager ikke mod genvalg)

Pkt. 7. Valg af revisor (Carl Frederik tager mod genvalg)
Pkt. 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Per Thue Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent, mens Carl Frederik Bie blev valgt som referent. Der var i alt 15 medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde sin beretning om klubbens udvikling og aktiviteter det seneste år.

Der har i denne sæson været 46 betalende medlemmer. Der bliver kørt stærkt i klubben på trods klubbens størrelse. Michael de Voss har stået for nogle fine træninger.
En der har været en enkelt udflugt til Hallandsåsen. Vi har fået en del medie opmærksom, da Klaus Andersen var. Klubmesterskabet blev vundet af Steffen Martin Olsen

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.

Klubbens regnskab blev fremlagt af Mikael Siemsen. Regnskab for perioden 1. oktober 2015 til 30.september 2016 blev fremlagt og gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30.september 2017 blev
fremlagt.

Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent uændret til 450 kr. for det kommende år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Formand Claus Weidinger var på valg, og han tog imod genvalg. Ligeledes var Finn Lindegaard på valg og han tog også imod genvalg som bestyrelses-medlem 1. Mikael Siemsen var på valg som suppleant1 og tog imod genvalg.

Michael de Voss ønskede ikke at fortsætte som suppleant 2. Steffen Martin Olsen blev foreslået og valgt ind. Der var ingen modkandidater.

Suppleanter deltager normalt i bestyrelsesmøder.

7. Valg af revisor.

Carl Frederik Bie blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

Formanden og dirigenten takkede her efter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. Forsamlingen gik derefter over til maden og efterfølgende ryttermøde.